Warunki Uczestnictwa

Warunki Uczestnictwa w I Edycji Kongresu Medycyny i Chirurgii Estetycznej (KMICE)

 1. INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW I POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Organizatorem Kongresu Medycyny i Chirurgii Estetycznej (dalej jako KMICE) jest IP Cliniq Instytut Piękna Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (dalej jako Organizator); Adres: al. Tadeusza Rejtana 53, 35-326 Rzeszów; REGON: 368994797, NIP: 8133765875; Tel. +48 507 025 840 i +48 (17) 850 93 49, E-mail: recepcja@ipcliniq.pl.
  2. Zapoznanie się i akceptacja niniejszych Warunków uczestnictwa jest warunkiem rejestracji udziału w KMICE.
  3. Niniejsze postanowienia obowiązują wszystkich uczestników KMICE.
  4. W przypadku zmian w Warunkach Uczestnictwa, wszyscy zarejestrowani uczestnicy zostaną o tym poinformowani drogą mailową (na adres e-mail podany podczas rejestracji).
 1. MIEJSCE I TERMIN WYDARZENIA
  1. KMICE odbędzie się w dniach 26-27 października 2018 r.
  2. Miejscem organizacji KMICE jest Hotel Bristol Tradition&Luxury, pod adresem Kopernika 12, 35-001 Rzeszów
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca wydarzenia.
  4. W przypadku zmiany terminu i miejsca wydarzenia, wszyscy zarejestrowani uczestnicy zostaną o tym poinformowani drogą mailową (na adres e-mail podany podczas rejestracji).
 1. REJESTRACJA I POTWIERDZENIE UDZIAŁU
  1. Warunkiem udziału w KMICE jest rejestracja za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie kmice.com oraz dokonanie stosownej opłaty (zgodnie z wybranym pakietem – szczegóły w punkcie 4.).
  2. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Organizator prześle na podany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia do udziału w KMICE. Nie jest to jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w wydarzeniu. Udział w wydarzeniu będzie miał status potwierdzonego po zaksięgowaniu opłaty.
  3. Opłaty należy dokonać w przeciągu maksymalnie 7 dni na rachunek bankowy Organizatora. W przypadku braku płatności w przeciągu 7 dni od daty rejestracji, rejestracja zostanie anulowana.
  4. Po zaksięgowaniu opłaty za udział na rachunku organizatora, drogą e-mailową wysłane zostanie potwierdzenie udziału w KMICE. Od tego momentu proces rejestracji uznaje się za zakończony pomyślnie.
 1. OPŁATA ZA UDZIAŁ / ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA UDZIAŁ
  1. Opłata (za jedną osobę) za udział w KMICE wynosi odpowiednio:
   • Pakiety ExpertPakiet Expert – Dwa Dni (26.10.2018 i 27.10.2018)
    150 PLN (rejestracja do 15 września 2018 r.)
    200 PLN (rejestracja od 16 września 2018 r.)
    Numer pakietu: P01

    Pakiet Expert – Piątek (26.10.2018)
    125 PLN (rejestracja do 15 września 2018 r.)
    175 PLN (rejestracja od 16 września 2018 r.)
    Numer pakietu: P02

    Pakiet Expert – Sobota (27.10.2018)
    115 PLN (rejestracja do 15 września 2018 r.)
    165 PLN (rejestracja od 16 września 2018 r.)
    Numer pakietu: P03

   • Pakiety VIPPakiet VIP – Dwa Dni (26.10.2018 i 27.10.2018)
    100 PLN (rejestracja do 15 września 2018 r.)
    150 PLN (rejestracja od 16 września 2018 r.)
    Numer pakietu: P04

    Pakiet VIP – Piątek (26.10.2018)
    75 PLN (rejestracja do 15 września 2018 r.)
    125 PLN (rejestracja od 16 września 2018 r.)
    Numer pakietu: P05

    Pakiet VIP – Sobota (27.10.2018)
    65 PLN  (rejestracja do 15 września 2018 r.)
    115 PLN (rejestracja od 16 września 2018 r.)
    Numer pakietu: P06

     

   • Koszty DodatkoweUdział w Wieczornej Gali (piątek 26.10.2018)
    150 PLN
    Numer dodatku: D01

    Pakiet Obiadowy w Hotelu Bristol (piątek 26.10.2018)
    75 PLN
    Numer dodatku: D02

     

   • Free Pass:
    Dla przedstawicieli mediów, organizacji pozarządowych, administracji publicznej, środowisk akademickich, start-upów oraz studentów kierunków związanych z tematyką KMICE możliwe jest bezpłatne uczestnictwo w wybranych panelach w formie pakietu Free Pass. Lista paneli otwartych będzie dostępna online w zakładce Agenda. Liczba pakietów Free Pass jest ograniczona – obowiązuje zasada kolejności rejestracji.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków uczestnictwa dla posiadaczy Free Pass w dowolnym momencie.
 1. ZAKWATEROWANIE
  1. Organizator nie zapewnia uczestnikom KMICE zakwaterowania.
  2. Na stronie kmice.com w zakładce Zakwaterowanie dostępne są rekomendacje dotyczące hoteli.
  3. Organizator KMICE nie ponosi odpowiedzialności za przebieg procesu rezerwacji noclegu ani za realizację usługi noclegowej oferowanej przez rekomendowane hotele.
 1. TRANSPORT
  1. Organizator nie zapewnia uczestnikom KMICE transportu.
 1. REZYGNACJA LUB ZMIANA UCZESTNIKA

1. Rezygnacja z udziału w KMICE jest możliwa wyłącznie poprzez przesłanie oświadczenia o rezygnacji z udziału w KMICE drogą e-mailową lub listem poleconym na adres organizatora (adresy i dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. na początku dokumentu).

2. Rezygnacja z udziału w KMICE a zwrot opłaty za uczestnictwo:

 1. – rezygnacja zgłoszona do 31 sierpnia 2018 włącznie: zwrot 50% wniesionej opłaty.
  – rezygnacja zgłoszona między 1 a 30 września 2018 włącznie: zwrot 25% wniesionej opłaty.
  – rezygnacja zgłoszona po 30 września 2018: opłata nie jest zwracana.

1. Brak zgłoszenia rezygnacji z udziału w KMICE powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

2.Zmiana uczestnika KMICE jest możliwa poprzez zgłoszenie osoby zastępującej osobę zarejestrowaną. Dane osoby zastępującej osobę zarejestrowaną należy wysłać drogą e-mailową lub listem poleconym na adres organizatora (adresy i dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1. na początku dokumentu) maksymalnie do siedmiu dni przed oficjalną datą rozpoczęcia KMICE.

 

 1. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
  1. Organizator zastrzega prawo do zmian w programie KMICE w każdej chwili i w każdym zakresie.
  2. W przypadku zmiany terminu i miejsca wydarzenia z przyczyn niezależnych od organizatora, opłaty wniesione przez uczestników zostaną zwrócone w 100%. Nie dotyczy to kosztów poniesionych w związku z transportem i zakwaterowaniem.
  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestnika bez opieki, które zostały zagubione, skradzione bądź zniszczone podczas trwania wydarzenia.

Organizatorzy

IP CLINIQ Instytut Piękna
ul. Rejtana 53 (IV piętro CM MEDYK)
35-055 Rzeszów

ZNAJDŹ IP CLINIQ NA:

ZNAJDŹ KMICE NA:

ZNAJDŹ CENTRUM MEDYK NA: